Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 16361

Fwd: 25. mednarodna krasoslovna šola / 25th International Karstological School

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 03 Jan 2017
-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: International Karstological School <>
Кому: International Karstological School <>
Дата: Вторник, 3 января 2017, 8:36 -03:00
Тема: 25. mednarodna krasoslovna šola / 25th International Karstological School


Spoštovani,

 

v priponki vam pošiljamo prvo obvestilo o 25. mednarodni krasoslovni šoli "Mejniki in izzivi v krasoslovju", Postojna, med 19. in 23. junijem 2017.

 

Z lepimi pozdravi!

 

*************************************************************************************

 

Dear Colleagues,

 

In the attachment please find the First Circular of the 25th International Karstological School "Milestones and challenges in karstology"; Postojna, June 19th to 23rd, 2017.

 

We are looking forward to seeing you in Postojna,


--

Organizacijski odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"

Organizing Committee of the International Karstological School "Classical Karst"

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research Institute at ZRC SAZU

Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija

T: +386 5 700 19 00, Fax: +386 5 700 19 99

E:

http://iks.zrc-sazu.si/si/

http://iks.zrc-sazu.si/en/

 

To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of the institution.

Прикреплённый файл: IKS 25_First circular.pdf (53.95 KBytes)

Прикреплённый файл: MKŠ 25_Prvo obvestilo.pdf (52.93 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck