Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17534

Fwd: 28. mednarodna krasoslovna šola - oddaja izvlečkov 30. 4. /// 28th International Karstological School - abstrat submission 30th April

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 22 Apr 2021


----ALT--92c293Fb701e3a37eE0ffC2e77162D2e1619121686
content-type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Length: 4595

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: International Karstological School
Кому: International Karstological School
Дата: Четверг, 15 апреля 2021, 15:32 +03:00
Тема: 28. mednarodna krasoslovna šola - oddaja izvlečkov 30. 4. /// 28th International Karstological School - abstrat submission 30th April
 
 
 
Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da je rok za oddajo izvlečkov in registracijo na 28 . mednarodno krasoslovno šolo podaljšan na 30. april 2021.
Ob tem prosimo, da kdor je izvleček oddal že preteklo leto, to stori ponovno in s tem potrdi željo po udeležbi tudi v tem letu.
https://iks.zrc-sazu.si/prijava/
 
Nekatere osnovne informacije glede poteka dogodka:
- Predavanja bodo potekala 20 minut. Vabljena predavanja bodo predstavili Geary Schindel, Derek Ford, Philippe Audra in Luiz Travassos.
- Plakati bodo predstavljeni v obliki kratkih predstavitev in ločeno v manjših skupinah, kjer bo možnost za razpravo.
- Namesto ekskurzij bo pripravljenih več domačih predavanj, s katerimi bomo opisali različna območja krasa in področja raziskav v Sloveniji.
- Zaradi različnih časovnih pasov udeležencev, bodo predstavitve snemane, s tem pa na voljo za kasnejši ogled.
 
Podrobne informacije in program bodo po izteku prijav: https://iks.zrc-sazu.si/
  Hvala za razumevanje in upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
 
Organizacijski odbor
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Titov trg 2
6230 Postojna
T: +386 5 700 1900
F: +386 5 700 1999
E: 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
Dear colleague!
 
We are informing you that the deadline for the abstract submission and registration to 28th International Karstological School is extended to April 30th 2021.
For those who already submitted an abstract in the previous year, please submit it again to ensure us that you are willing to participate.
https://iks.zrc-sazu.si/en/prijava/
 
Some information about the virtual event:
- Oral presentations will last 20 min. Invited lectures will be presented by Geary Schindel, Derek Ford, Philippe Audra and Luiz Travassos.
- Posters will be partly presented during short presentations and separately in break-out rooms with discussion.
- Instead of field trips, organizers will present different karst regions and topics from Slovenia.
- Due to different time zones of participants, presentations will be recorded and available for later view.
 
Detailed information with the program will be available in the second circular at the end of the registration.
 
We are looking forward to see you there.
Organizing Committee
Karst Research Institute ZRC SAZU
Titov trg 2
SI-6230 Postojna
Slovenia
T: +386 5 700 1900
F: +386 5 700 1999 E: 
--
Organizacijski odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing Committee of the International Karstological School "Classical Karst"
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19 00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of the institution.  
----------------------------------------------------------------------
 
--
Bulat Mavlyudov
 

Прикреплённый файл: image001.png (12.92 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck