Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17367

Fwd: 28. mednarodna krasoslovna šola / 28th International Karstological School

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 19 Dec 2019


----ALT--dFbBfAdBF9098Cc826bdE03937658aD11576778483
content-type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Length: 3117

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: International Karstological School
Кому: International Karstological School
Дата: Четверг, 19 декабря 2019, 12:21 -04:00
Тема: 28. mednarodna krasoslovna šola / 28th International Karstological School
 
 
Spoštovani!
Vabimo vas, da se udeležite 28. mednarodne krasoslovne šole »Klasični kras«: Regionalno krasoslovje - lokalni in splošni vidik , ki bo potekala  od 15. do 19. junija 2020  v Postojni.
Povzetke prispevkov v angleščini sprejemamo ob registraciji.
Več informacij je na voljo na  http://iks.zrc-sazu.si
 
Organizacijski odbor
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230 Postojna
T: +386 5 700 1900
E: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Dear colleague!
You are cordially invited to participate at the 28 th  International Karstological School »Classical Karst«:  Regional karstology - Local and general aspects   from the 15 th  to 19 th  June 2020  in Postojna, Slovenia.
Abstracts in English are submitted upon registration.
More information is available on  http://iks.zrc-sazu.si
 
Organizing Committee
Karst Research Institute ZRC SAZU
Titov trg 2, SI-6230 Postojna, Slovenia
T: +386 5 700 1900 E:    
--
Organizacijski odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing Committee of the International Karstological School "Classical Karst"
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19 00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of the institution.  
----------------------------------------------------------------------
 
--
Bulat Mavlyudov
 

Прикреплённый файл: image001.png (12.92 KBytes)

Прикреплённый файл: 28th_IKS_First Circular.pdf (481.65 KBytes)

Прикреплённый файл: 28_MKS_Prvo obvestilo.pdf (349.25 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck