Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17276

Fwd: Reminder for abstracts - 27th International Karstological School / Opomnik za oddajo izvlečkov - 27. mednarodna krasoslovna šola

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 19 Feb 2019-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: "International Karstological School"
Кому: "International Karstological School"

Дата: Вторник, 19 февраля 2019, 11:20 +03:00
Тема: Reminder for abstracts - 27th International Karstological School / Opomnik za oddajo izvlečkov - 27. mednarodna krasoslovna šola

Dear colleagues,

We would like to inform you that the deadline for abstract
          submission for the  27th International Karstological School
            Classical Karst”: Karst Hydrogeology - Research Trends and
            Applications  has been extended to the 8th March 2019.

Do not forget to register for the conference till 30th April
          2019. More information and online forms can be found on web
          page: 
http://iks.zrc-sazu.si/en/registration-and-abstract_submission.html

We are looking forward to see you in Postojna.

---------------------------------------------
Spoštovani,

radi bi vas opozorili, da je rok za oddajo izvlečkov za 27.
            mednarodno krasoslovno šolo »Klasični kras«: Kraška
            hidrogeologija - Raziskovalni trendi in uporaba izsledkov
podaljšan na 8. marec 2019.

Prav tako ne pozabite na registracijo, ki je odprta do 30.
            aprila 2019. Več informacij in vsi prijavni obrazci so na
            voljo na naslednji povezavi: 
http://iks.zrc-sazu.si/si/prijava.html .

V upanju, da se zopet srečamo, vas lepo pozdravljamo,


--
Organizacijski
                      odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing
                      Committee of the International Karstological
                      School "Classical Karst"
Inštitut za
                      raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research
                    Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230
                      Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19
                      00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To elektronsko sporočilo
            in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene
            izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas
            prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj
            uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje
            vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to
            sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential
            and/or privileged information and is intended solely for the
            addressee. If you are not the intended recipient (or have
            received this e-mail in error) please notify the sender
            immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
            copying, disclosure or distribution of the material in this
            e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not
            necessarily reflect the official viewpoint of the
            institution.
----------------

--
Bulat Mavlyudov

Прикреплённый файл: 27th_IKS_First Circular_Reminder.pdf (462.94 KBytes)

Прикреплённый файл: 27_MKS_Prvo obvestilo_Opomnik.pdf (325.75 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck