Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17589

Кадастр пещер и полостей Украины

Автор: Speleo Ukraine
Дата: 1 Nov 2021

  За ініціативи Української спелеологічної Асоціації (УСА) зусиллями ентузіастів (розробники: А. П. Грачов, Д. І. Омель’яненко), при участі всіх небайдужих  1 листопада 2021 року з’явилась Інформаційно-аналітична система Кадастр печер та порожнин України.

  В Україні до цього часу відсутня державна система обліку та документації печер, що ускладнює здійснення дієвої державної політики щодо їх охорони та використання. Незважаючи на це, 1 листопада 2021 року з’явилась Інформаційно-аналітична система Кадастру печер та порожнин України

  За ініціативи Української спелеологічної Асоціації (УСА) зусиллями ентузіастів (розробники: А. П. Грачов, Д. І. Омель’яненко), при участі всіх небайдужих було створено цю Інформаційно-аналітичну систему, яка являє собою базу даних у вигляді впорядкованих взаємопов'язаних таблиць для накопичення та зберігання даних та комп'ютерну програму що являє собою користувацький інтерфейс, завдяки якому шляхом формування структурованих запитів до бази даних забезпечується збір, обробка та візуалізація даних про печери та порожнини України.

  Основою ІАС є дані про печери які включають топографічну і фотографічну документацію, дані по місцю розташування, історію відкриття та дослідження і комплексну характеристику печери. В певний момент часу стало зрозумілим, що ця багаторічна праця великої кількості спелеологів повинна бути доступною для всіх

Вільне використання матеріалів та інформації, які містяться в ІАС "Кадастр печер та порожнин України", дозволено спелеологічним колективам, що здійснюють пошук, проходження та картографування порожнин, а також в освітніх цілях та некомерційних наукових дослідженнях

  УСА запрошує спелеологічні клуби, окремих спелеологів-дослідників та всіх зацікавлених осіб сприяти поповненню і уточненню Кадастру печер України.

  ІАС Кадастру печер та порожнин України доступна за посиланням: http://caves.in.ua/--
_______________________
Зінаїда Касьян / Zinaida Kasian

Відповідальний секретар УСА / UkrSA Executive Secretary

Українська спелеологічна Асоціація / Ukrainian speleological Assosiation
http://www.speleoukraine.org

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck