Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17504

Fwd: 28. mednarodna krasoslovna šola / 28th International Karstological School

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 22 Jan 2021


----ALT--a5Ba1934f17D248E15Bdc93Cd86DeE371611281734
content-type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Length: 3823

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: International Karstological School
Кому: International Karstological School
Дата: Четверг, 21 января 2021, 14:22 +03:00
Тема: 28. mednarodna krasoslovna šola / 28th International Karstological School
 
 
Spoštovani!
 
Vabimo vas, da se udeležite 28. mednarodne krasoslovne šole »Klasični kras«:  Regionalno krasoslovje - lokalni in splošni vidik , ki bo ob Mednarodnem letu jam in krasa potekala  od 14. do 18. junija 2021  v Postojni.
Zaradi trenutne situacije glede epidemije še ne moremo zagotoviti, ali bo konferenca potekala v običajnem formatu (v živo), ali jo bomo ustrezno nadgradili z virtualno izvedbo. Stanje bomo ves čas spremljali in vas primerno obveščali. Obrazec za registracijo in oddajo izvlečkov bo odprt v začetku februarja. Več informacij je na voljo na  http://iks.zrc-sazu.si
 
Organizacijski odbor
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Titov trg 2
6230 Postojna
T: +386 5 700 1900
F: +386 5 700 1999
E: 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
Dear colleague!
 
You are cordially invited to participate at the 28th International Karstological School »Classical Karst«:  Regional karstology - Local and general aspects , which will take place within the International Year of Caves and Karst  from the 14 th  to 18 th  June 2021  in Postojna, Slovenia.
Due to the current pandemic situation is not yet clear, whether the conference will take place in traditional format (live event) or it will be upgraded with virtual participation. We will constantly follow the situation and let you know with further information. Registration form and abstract submission will be available at the beginning of February.  More information is available on  http://iks.zrc-sazu.si
 
Organizing Committee
Karst Research Institute ZRC SAZU
Titov trg 2
SI-6230 Postojna
Slovenia
T: +386 5 700 1900
F: +386 5 700 1999 E: 
 
--
Organizacijski odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing Committee of the International Karstological School "Classical Karst"
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19 00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of the institution.  
----------------------------------------------------------------------
 
--
Bulat Mavlyudov
 

Прикреплённый файл: image001.png (12.92 KBytes)

Прикреплённый файл: 28th_IKS_First Circular.pdf (378.92 KBytes)

Прикреплённый файл: 28_MKS_Prvo obvestilo.pdf (550.33 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck