Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17411

Fwd: Cancellation of the 28th International Karstological School / Odpoved 28. mednarodne krasoslovne šole

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 15 Apr 2020


----ALT--e2D575a2bFbF2BfcAb15f6396B2984771586963538
content-type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Length: 3068

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: International Karstological School
Кому: International Karstological School
Дата: Среда, 15 апреля 2020, 15:37 +03:00
Тема: Cancellation of the 28th International Karstological School / Odpoved 28. mednarodne krasoslovne šole
 
 
 
Dear colleagues!
 
We are sorry to inform you that  28th International Karstological School "Classical Karst”   won’t be organized in 2020.
 
You are kindly invited to participate in 2021, when we will keep the planned topic about regional karstology . The School will also be one of the main activities of the International Year of Caves and Karst .
 
Thank you for understanding and kind regards,
 
Organizing Committee
 
 
------------------------------------------------------------
 
 
Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da  28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras”  žal ne bo  izvedena v letu 2020.
 
Ob tem vas prijazno vabimo, da se je udeležite v letu 2021, ko bo osrednja tema še vedno posvečena  regionalnemu krasoslovju . Šola bo obenem tudi ena od osrednjih dejavnosti Mednarodnega leta jam in krasa .
 
Hvala za razumevanje in lepe pozdrave,
 
 
Organizacijski odbor
 
 
--
Organizacijski odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing Committee of the International Karstological School "Classical Karst"
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19 00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of the institution.  
----------------------------------------------------------------------
 
--
Bulat Mavlyudov
 

Прикреплённый файл: image001.png (12.92 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck