Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17348

XХVIII З'їзд УCА / XХVIII Съезд УСА

Автор: Speleo Ukraine
Дата: 5 Oct 2019

UK

Місце проведення: Хмельницька обл., с.Завалля, база ХСК "Атлантида".

Терміни: 11-14 жовтня.

Програма (попередня):

11 жовтня

 • Заїзд учасників
 • 19-00 відкрите засідання президії УСА.

12 жовтня

 • 10-00 - 12-00 Звіт президії УСА за 2018-2019 рік
 • 12-00 - 16-00 Екскурсії в печеру Атлантида. Домбайський футбол.
 • Нарада представників спелеоклубів з чиновниками міністерства екології з питань внесення печер Поділля в список об'єктив ЮНЕСКО. Запрошуються усі зацікавлені особи та організації.
 • 16-00- 18-00 Спелеологічні читання. Доповіді, презентації, повідомлення.
 • 18-00 - 19-00 Оголошення результатів голосування в Президії УСА на 2020-2021 р.р.
 • 20-00 - 23-00 Вечірка. Нагородження лауреатів, представлення нового Президента УСА, тости, веселощі, танці.

13 жовтня

 • Екскурсія в печеру Озерна.

14 жовтня

 • Екскурсія в печеру Кришталева (Вертеба). Роз'їзд учасників.

Умови проживання та харчування.

Проживання в наметах на території бази Атлантида. Безкоштовно.

Самостійна організація харчування.

Оргвнесок буде сьогодні остаточно визначено та додатково буде про це повідомлено. Оргвнесок буде мінімальний і піде на організацію вечірки, незначні оргвитрати на організацію з'їзду. Попередньо в районі 300-400 грн.

Трансфер до печер Озерна та Кришталева до оргвнеску не входить. Оплачується на місці додатково.

Вкрай бажана попередня реєстрація для участі у з'їзді. Адреса куди висилати заявку і номер картки куди переслати гроші будуть повідомлені додатково.

Заяву доповідей, презентацій на спелеологічні читання прохання надсилати за адресою:  Юрію Касьяну. Повідомляйте назву доповіді і тривалість.

Слідкуйте за додатковою інформацією! Усіх чекаємо на З'їзді!


RU

Место проведения Хмельницкая обл., с.Завалье, база ХСК "Атлантида".

Сроки: 11-14 октября.

Программа (предварительная):

11 октября

 • Заезд участников
 • 19-00 открытое заседание президиума УСА.

12 октября

 • 10-00 - 12-00 Отчет президиума УСА за 2018-2019 год
 • 12-00 - 16-00 Экскурсии в пещеру Атлантида. Домбайский футбол.
 • Совещание представителей спелеоклубов с чиновниками министерства экологии по вопросам внесения пещер Подолии в список объектив ЮНЕСКО. Приглашаются все заинтересованные лица и организации.
 • 16-00- 18-00 Спелеологические чтения. Доклады, презентации, сообщения.
 • 18-00 - 19-00 Объявление результатов голосования в Президиум УСА на 2020-2021 г.
 • 20-00 - 23-00 Вечеринка. Награждение лауреатов, представление нового Президента УСА, тосты, веселье, танцы.

13 октября

 • Экскурсия в пещеру Озерная.

14 октября

 • Экскурсия в пещеру Кристальная (Вертеба). Разъезд участников.

Условия проживания и питания.

Проживание в палатках на территории базы Атлантида. Бесплатно.

Самостоятельная организация питания.

Оргвзнос будет сегодня окончательно определен и дополнительно будет об этом сообщено. Оргвзнос будет минимальный и пойдет на организацию вечеринки, незначительные орграсходы на организацию съезда. Предварительно в районе 300-400 грн.

Трансфер до пещер Озерная и Кристальная в оргвзнос не входит. Оплачивается на месте дополнительно.

Крайне желательна предварительная регистрация для участия в съезде. Адрес куда высылать заявку и номер карточки куда переслать деньги будут сообщены дополнительно.

Заявку докладов, презентаций на спелеологические чтения просьба делать по адресу:  Юрий Касьян. Сообщайте название доклада и продолжительность.

Следите за дополнительной информацией! Всех ждем на Съезде!


--
_______________________

Ольга Шаманська/Olha Shamanska

Відповідальний секретар УСА/UkrSA Executive Secretary

Українська спелеологічна Асоціація/Ukrainian speleological Assosiation
http://www.speleoukraine.org

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck