Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 17249

Fwd: 27. mednarodna krasoslovna šola / 27th International Karstological School

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 19 Dec 2018-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: "International Karstological School"
Кому: "Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU"

Дата: Среда, 19 декабря 2018, 12:50 +03:00
Тема: 27. mednarodna krasoslovna šola / 27th International Karstological School


Spoštovani!
Vabimo
                vas, da se udeležite 27. mednarodne krasoslovne šole
                »Klasični kras«:  Kraška hidrogeologija - Raziskovalni
                  trendi in uporaba izsledkov , ki bo potekala  od
                  17. do 21. junija 2019  v Postojni.
Povzetke
                prispevkov v angleščini sprejemamo ob registraciji.
Več
                informacij je na voljo na  http://iks.zrc-sazu.si
 
Organizacijski
                odbor
Inštitut
                za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Titov trg
                2
6230
                Postojna
T: +386 5 700 1900
F: +386 5 700 1999
E: 
_ _ _ _ _
                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dear
                colleague!
You are
                cordially invited to participate at the 27 th  International
                Karstological School Classical Karst”:  Karst
                  Hydrogeology - Research Trends and Applications   from
                  the 17 th  to 21 rd  June
                  2017  in Postojna, Slovenia.
Abstracts
                in English are submitted at the registration.
More
                information are available on  http://iks.zrc-sazu.si
 
Organizing
                Committee
Karst
                Research Institute ZRC SAZU
Titov trg
                2
SI-6230
                Postojna
Slovenia
T: +386 5
                700 1900
F: +386 5
                700 1999 E:    
--
Organizacijski
                        odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični
                        kras"
Organizing
                        Committee of the International Karstological
                        School "Classical Karst"
Inštitut za
                        raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research
                      Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2,
                        6230 Postojna, Slovenija
T: +386 5 700
                        19 00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To elektronsko
              sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost
              in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo
              prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja,
              sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje,
              distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno
              prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno
              stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential
              and/or privileged information and is intended solely for
              the addressee. If you are not the intended recipient (or
              have received this e-mail in error) please notify the
              sender immediately and destroy this e-mail. Any
              unauthorized copying, disclosure or distribution of the
              material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail
              may not necessarily reflect the official viewpoint of the
              institution.
--
Organizacijski
                      odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing
                      Committee of the International Karstological
                      School "Classical Karst"
Inštitut za
                      raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research
                    Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230
                      Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19
                      00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To
            elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna
            skrivnost in
            namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli
            pomotoma, Vas prosimo,
            da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite.
            Kakršnokoli razkritje,
            distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno
            prepovedano. Ni nujno,
            da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential
            and/or privileged
            information and is intended solely for the addressee. If you
            are not the
            intended recipient (or have received this e-mail in error)
            please notify the
            sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
            copying,
            disclosure or distribution of the material in this e-mail is
            strictly
            forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the
            official viewpoint of
            the institution.
----------------

--
Bulat Mavlyudov

Прикреплённый файл: 27th_IKS_First Circular.pdf (462.90 KBytes)

Прикреплённый файл: 27_MKS_Prvo obvestilo.pdf (454.56 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck