Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 16821

XХVI З'їзд УСА / XXVI Съезд УСА

Автор: Speleo Ukraine
Дата: 15 Oct 2017

(uk)

XXVI З'їзд УСА, присв'ячений 25-річчю Асоціації відбувся. Детальний звіт буде написано незабаром, а поки коротко про головне.

Обрано новий склад Президії УСА на 2018-2019р.р.:

  • Снігур Володимир Анатолійович - Президент
  • Касьян Юрій Михайлович - Віце-президент
  • Кіосєва Лілія Сергіївна - Віце-президент
  • Купріч Павло Павлович - Член Виконкому
  • Шаманська Ольга Станіславівна - Член Виконкому
  • Баженов Антон Миколайович - Член Президії
  • Левінець Михайло Михайлович - Член Президії
  • Букаренко-Васильєва Олександра Валеріївна - Член Президії
  • Насєдкін Володимир Михайлович - Член Президії

Переможцями Спелеопремії 2017 стали:

  • Гран-прі СПЕЛЕОЛОГ Року - Климчук Олександр Борисович
  • Спелео ТОПОМАТЕРІАЛ Року - Купріч Павло Павлович
  • Спелео СПОРТСМЕН / СПОРТСМЕНКА Року - Касьян Денис / Кіосєва Лілія
(ru)

XXVI Съезд УСА, посвященный 25-летию Ассоциации состоялся. Детальный отчет будет вскоре написано, а пока коротко о главном.

Избран новый состав Президиума УСА на 2018-2019г.г.:

  • Снигур Владимир Анатолиевич - Президент
  • Касьян Юрий Михайлович - Вице-президент
  • Киосева Лилия Сергеевна - Вице-президент
  • Куприч Павел Павлович - Член Исполкома
  • Шаманская Ольга Станиславовна - Член Исполкома
  • Баженов Антон Николаевич - Член Президиума
  • Левинец Михаил Михайлович - Член Президиума
  • Букаренко-Васильева Александра Валериевна - Член Президиума
  • Наседкин Владимир Михайлович - Член Президиума

Победителями Спелеопремии 2017 стали:

  • Гран-при СПЕЛЕОЛОГ Года - Климчук Александр Борисович
  • Спелео ТОПОМАТЕРИАЛ Года - Куприч Павел Павлович
  • Спелео СПОРТСМЕН / СПОРТСМЕНКА Года - Касьян Денис / Киосева Лилия


--
_______________________

Ольга Шаманська/Olha Shamanska

Відповідальний секретар УСА/UkrSA Executive Secretary

Українська спелеологічна Асоціація/Ukrainian speleological Assosiation
http://www.speleoukraine.org

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck