Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 16078

Автор: Борис Максимов
Дата: 20 May 2016

 

Громадське  об'єднання "Геологічний парк "Печери" (CML #14825) запрошує спелеологів  в експедицію на недосліджену  карстову ділянку Поділля, з перспективними  об'єктами.

Експедиція проводитися з метою  відкриття нових печерних об'єктів, поповнення й розширення території й складу "Геологічного парку "Печери".

 Учасникам експедиції, відповідно до   Розд.ІV.  проекту  "Закону про печери й спелеологічної діяльності" (CML #16060), буде надане право зафіксувати свій пріоритет у відкритті або пеше-проходжені нових печер, а також здійснити офіційну реєстрацію цього факту в ОО  "Геологічний парк "Печери". 

Надалі  спелеологічні організації зможуть оформити кураторство над цими печерами та одержати пріоритетне право їхнього дослідження.

Терміни основної експедиції 24-28 червня.

Заяви направляти:

+380685159522

  КС «Поділля» Борис Максимов

 

PS. Місце збору буде повідомлено після підтвердження участі.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Общественное объединение «Геологический парк «Пещеры» (CML #14825) приглашает спелеологов  в экспедицию на неисследованный  карстовый участок Подолья, с перспективными объектами.

Экспедиция проводиться с целью открытия новых пещерных объектов, пополнения и расширения территории и состава «Геологического парка «Пещеры».

  Участникам экспедиции в соответствии  с  Разд.IV.  проекта  «Закона о пещерах и спелеологической деятельности» (CML #16060) будет предоставлено право зафиксировать свой приоритет в открытии или перво-прохождении новых пещер, а также осуществить его официальную регистрацию в ОО  «Геологический парк «Пещеры».  

В дальнейшем спелеологические организации смогут оформить кураторство над этими пещерами получить приоритетное право их исследования.

 

Сроки основной экспедиции 24-28 июня.

Заявления направлять:

+380685159522    

 КС «Подолье»  Борис Максимов

 

PS.  Место сбора будет сообщено после подтверждения участия.

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck