Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

Cavers Mailing List     № 16721

Fwd: 25th Karstological School, June 19th–23rd 2017, Postojna, Slovenia / 25. Mednarodna krasoslovna šola, 19.–23. junij 2017, Postojna

Автор: Bulat Mavlyudov
Дата: 21 Apr 2017


----ALT--0OVL9guzj5WIw2d4DyupmZafHppeq3DU1492800159
content-type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Length: 8770
-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: International Karstological School
Кому: International Karstological School
Дата: Среда, 12 апреля 2017, 11:37 +04:00
Тема: 25th Karstological School, June 19th–23rd 2017, Postojna, Slovenia / 25. Mednarodna krasoslovna šola, 19.–23. junij 2017, Postojna


 
Dear colleagues,
We would like to
            remind you that the deadline for registration and abstract
            submission for the 25 th Karstological School
              "Classical Karst" – Milestones and challenges in
              karstology is
            approaching fast. Please, don't forget register and submit
            the abstracts until 30 th April 2017 via
            on-line
            forms: http://iks.zrc-sazu.si/en/registration-and-abstract_submission.html
 
We are honoured to
            announce invited speakers:
-           Speleology: Stein-Erik Lauritzen (University of
            Bergen, Department of Geology,
            Norway) and Franci Gabrovšek (Karst
            Research Institute ZRC SAZU, Postojna);
-           Karst
              Geomorphology : Stéphane Jaillet (Laboratoire EDYTEM -
            UMR 5204 du CNRS, Université de Savoie, France) and Andrej
              Mihevc (Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna);
-           Subterranean
              Ecosystems: Florian
              Malard (Univeristé Lyon 1, CNRS, UMR 5023 – LEHNA,
            Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et
            Anthropisés, France) and Tanja Pipan (Karst Research
            Institute
            ZRC SAZU, Postojna);
-           Karst
              hydrogeology: Louise
              Maurice (British Geological Survey, United Kingdom)
            and Nataša Ravbar (Karst Research Institute
            ZRC SAZU, Postojna);
-           Karst Record: Christoph Spötl (Universität
            Innsbruck, Austria) and Nadja Zupan Hajna (Karst
            Research
            Institute ZRC SAZU, Postojna);
-           Development
              challenges on karst: Pierre-Yves
              Jeannin (Swiss Institute for
            Speleology and Karst Studies (SISKA), Switzerland)
            and Martin Knez (Karst Research
            Institute ZRC SAZU, Postojna);
-           Karstology: Derek Ford (McMaster University,
            Canada) and Tadej Slabe (Karst Research Institute
            ZRC SAZU, Postojna).
 
Excursions
As usual field trips
            will be organised during the 25 th IKS:
-           Tuesday,
            June 20 th : afternoon tourist
              visit of Postojna cave
-           Wednesday,
            June 21 st : afternoon field trip Rižana
              karst spring and its catchment (guided by M. Petrič and N.
            Ravbar)
-           Thursday,
            June 22 nd : whole day excursion The
              Škocjan caves –
              from the cave to the landscape morphology (guided
            by A. Mihevc and N. Zupan Hajna)
-           Friday, June 23 rd :
            whole day excursion Hydrology,
              Geomorphology and Speleology of the Ljubljanica Recharge
              Area (guided by F.
            Gabrovšek)
 
More information
            regarding the 25 th IKS can be found on our web
            page: http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
 
We are looking forward
            to seeing you in Postojna.
 
Petra Gostinčar
Head of the Organising
            Committee
 
 
********************************************************************
 
   
Spoštovani kolegi in
            kolegice,
Radi bi vas opomnili, da se bliža rok za
          prijavo in oddajo prispevkov
          za 25. Mednarodno krasoslovno šolo
            "Klasični kras" – Mejniki in izzivi v krasoslovju . Rok
          za oddajo
          prispevkov in prijavo na Šolo je 30. april 2017; prijavite se
          preko spletnega
          obrazca, ki je na voljo na tej spletni povezavi: http://iks.zrc-sazu.si/si/prijava.html
 
Seznam
          vabljenih predavateljev po sekcijah:
-           Speleologija: Stein-Erik Lauritzen (Univerza v
          Bergnu, Oddelek za geografijo, Norveška)in Franci
            Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
          Postojna);
-           Geomorfologija
            krasa : Stéphane Jaillet (Laboratorij
          EDYTEM, Francija) in Andrej Mihevc (Inštitut za
          raziskovanje
          krasa ZRC SAZU, Postojna);
-           Podzemeljski
            ekosistemi: Florian Malard (Univerza
          v Lyonu, Francija) in Tanja Pipan (Inštitut
          za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna);
-           Kraška
            hidrogeologija: Louise Maurice (Britanski
          geološki zavod, Združeno kraljestvo) in Nataša
            Ravbar (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
          Postojna);
-           Časovni
            zapis v krasu: Christoph Spötl (Univerza
          v Innsbrucku, Avstrija) in Nadja Zupan
            Hajna (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
          Postojna);
-           Razvojni
            izzivi na krasu: Pierre-Yves Jeannin (SISKA, Švica) in Martin Knez (Inštitut
          za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna);
-           Krasoslovje: Derek Ford (Univerza McMaster,
          Kanada) in Tadej Slabe (Inštitut za
          raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna).
 
Ekskurzije
V okviru 25.
          Krasoslovne šole bodo organizirane naslednje ekskurzije:
-           Torek, 20. junij: popoldanski turistični
            obisk Postojnske jame
-           Sreda, 21. junij: popoldanska
          ekskurzija Kraški
          izvir Rižane in njeno vodozbirno območje (vodita M. Petrič in
          N. Ravbar)
-           Četrtek, 22. junij: celodnevna
          ekskurzija Škocjanske jame – od jame do površinske
            morfologije (vodita A. Mihevc in N. Zupan Hajna)
-           Petek, 23. junij: celodnevna
            ekskurzija Hidrologija, geomorfologija in speleologija
              porečja Ljubljanice (vodi
            F. Gabrovšek)
 
Več
          informacij o 25. Mednarodni krasoslovni šoli je na voljo na
          spletni
          strani http://iks.zrc-sazu.si/si/index.html
 
 
Se vidimo v
          Postojni.
 
Petra
          Gostinčar
Vodja
          organizacijskega odbora--
Organizacijski
                      odbor Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Organizing
                      Committee of the International Karstological
                      School "Classical Karst"
Inštitut za
                      raziskovanje krasa ZRC SAZU  / Karst Research
                    Institute at ZRC SAZU
Titov trg 2, 6230
                      Postojna, Slovenija
T: +386 5 700 19 00, Fax: +386 5 700 19 99
E:
http://iks.zrc-sazu.si/si/
http://iks.zrc-sazu.si/en/
 
To
            elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna
            skrivnost in
            namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli
            pomotoma, Vas prosimo,
            da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite.
            Kakršnokoli razkritje,
            distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno
            prepovedano. Ni nujno,
            da to sporočilo odraža uradno stališče ustanove.

This e-mail and any attachments may contain confidential
            and/or privileged
            information and is intended solely for the addressee. If you
            are not the
            intended recipient (or have received this e-mail in error)
            please notify the
            sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
            copying,
            disclosure or distribution of the material in this e-mail is
            strictly
            forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the
            official viewpoint of
            the institution.
----------------------------------------------------------------------

Прикреплённый файл: image001.png (12.92 KBytes)

Ответить | Перейти к списку сообщений | Предыдущее сообщение | Следующее сообщение | Предыдущее в ветке | Следующее в ветке

CML archive browser created by Pavel Gulchouck